młoda kobieta liczy odsetki od kredytu

Jak się liczy odsetki od zobowiązania kredytowego?

Kredyty bankowe są zawsze droższe niż pożyczki bez odsetek. Ich całkowity koszt zależy od wielu czynników, w tym od wysokości oprocentowania, kwoty kredytu, okresu spłaty i sposobu naliczania odsetek.

 

Od czego zależy wysokość odsetek?

Długość okresu spłaty – im dłuższy okres spłaty, tym wyższe odsetki.

Wysokość oprocentowania – im wyższe oprocentowanie, tym wyższe odsetki.

Kwota kredytu – im wyższa kwota kredytu, tym wyższe odsetki.

Sposób naliczania odsetek – odróżniamy oprocentowanie stałe (niezmieniające się przez cały okres spłaty) i zmienne (zmieniające się w zależności od wysokości stopy procentowej WIBOR).

 

Jak obliczyć odsetki od kredytu?

Obliczyć odsetki od kredytu można na dwa sposoby:

 

Ręcznie – do tego celu stosuje się skomplikowane wzory matematyczne.

Przy użyciu internetowych kalkulatorów – jest to najprostszy i najszybszy sposób.

Jak korzystać z internetowych kalkulatorów kredytowych?

Aby obliczyć odsetki od kredytu za pomocą kalkulatora, należy podać następujące dane:

Kwotę kredytu

Oprocentowanie

Okres spłaty

Inne koszty kredytu (np. prowizja, ubezpieczenie)

Po wprowadzeniu tych danych kalkulator obliczy wysokość odsetek, całkowity koszt kredytu oraz wysokość raty.

 

Można użyć do tego wzoru, Wzór na obliczenie odsetek jest następujący:

Odsetki = Kwota * Oprocentowanie * Okres spłaty

Gdzie:

Kwota to kwota kredytu lub pożyczki.

Oprocentowanie to procent, który instytucja finansowa pobiera za udzielenie kredytu lub pożyczki.

Okres spłaty to czas, w którym kredyt lub pożyczka musi zostać spłacona.

Oznacza to, że wysokość odsetek zależy od trzech czynników:

 

Kwoty kredytu lub pożyczki – im wyższa kwota, tym wyższe odsetki.

Oprocentowania – im wyższe oprocentowanie, tym wyższe odsetki.

Okresu spłaty – im dłuższy okres spłaty, tym wyższe odsetki.

Przykład z oprocentowaniem stałym:

 

Jeśli zaciągniemy kredyt w wysokości 10 000 zł, oprocentowaniu 10% w skali roku i spłacimy go w ciągu 5 lat, to wysokość odsetek wyniesie:

Odsetki = 10 000 * 0,1 * 5 = 5 000 zł

W tym przypadku odsetki stanowią 50% kwoty kredytu.

 

W przypadku oprocentowania zmiennego:

W przypadku oprocentowania zmiennego, oprocentowanie zmienia się w zależności od wysokości stopy procentowej WIBOR. W związku z tym, aby obliczyć wysokość odsetek, trzeba najpierw obliczyć wartość oprocentowania zmiennego w danym momencie.

Do obliczenia oprocentowania zmiennego można wykorzystać następujący wzór:

Oprocentowanie zmienne = Stopa procentowa WIBOR + Marża banku

Stopa procentowa WIBOR to stopa procentowa, po której banki pożyczają pieniądze sobie nawzajem.

Marża banku to procent, który bank dodaje do stopy procentowej WIBOR, aby uzyskać zysk z udzielenia kredytu.

Przykład:

Jeśli stopa procentowa WIBOR wynosi 5%, a marża banku wynosi 3%, to oprocentowanie zmienne wyniesie:

Oprocentowanie zmienne = 0,05 + 0,03 = 0,08 = 8%

Po obliczeniu oprocentowania zmiennego, można je podstawić do wzoru na obliczenie odsetek.

Przykład:

Jeśli zaciągniemy kredyt w wysokości 10 000 zł, oprocentowaniu zmiennym 8% w skali roku i spłacimy go w ciągu 5 lat, to wysokość odsetek wyniesie:

Odsetki = 10 000 * 0,08 * 5 = 4 000 zł

W tym przypadku odsetki stanowią 40% kwoty kredytu.

Wzór na obliczenie odsetek można wykorzystać do obliczenia wysokości odsetek od kredytu, pożyczki lub innego zobowiązania finansowego.